1. Toepasbaarheid; Overeenkomst
2. Criteria voor Lidmaatschap
3. Gebruik van de Services
4. Panelregistratie; Wachtwoorden
5. Ongeoorloofd gebruik
6. Beperkte Inhoud
7. Gebruikersinhoud
8. Beloningsprogramma
9. Profielupdates
10. Beleid inzake afmelding
11. Links
12. Communicatie met SSI
13. Privacy
14. Vrijwaring
15. Wijzigingen
16. Schadevergoeding
17. Beperking van aansprakelijkheid
18. Naleving van de Toepasselijke Wetgeving
19. Opschorting; beëindiging; deactivering van accounts voor Panellidmaatschap
20. SSI-medewerkers
21. Kennisgevingen
22. Deelbaarheid
23. Geldende wetten; jurisdictie en rechtsgebied
24. Diverse voorwaarden

1. Toepasbaarheid; Overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden (deze "Voorwaarden") bepalen en zijn van toepassing op uw gebruik van SSI’s services, inclusief maar niet beperkt tot (1) het lidmaatschap van een SSI-panel of subpanel (afzonderlijk een "Panel" en gezamenlijk de "Panels"), (2) het gebruik van en/of toegang tot een Panelwebsite (afzonderlijk een "Website" en gezamenlijk de "Websites"), (3) deelname aan een enquête of studie die wordt aangeboden, verstrekt, gehost of beheerd door of via SSI, en (4) het in aanmerking komen voor en/of verzilveren van beloningen, stimulansen en prijzen aangeboden voor bepaalde acties en activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het succesvol invullen van enquêtes (gezamenlijk de "Services").

Alle verwijzingen in deze voorwaarden naar "SSI" refereren aan Survey Sampling International, LLC. en haar ouder-, dochter- en gelieerde ondernemingen. Alle verwijzingen in deze Voorwaarden naar "ons" of "we/wij" verwijzen naar SSI.

Door de toegang tot, het gebruik van en/of de deelname aan de Services gaat u hierbij uitdrukkelijk akkoord met, en zult u gebonden zijn aan, deze Voorwaarde

SSI behoudt zich het recht voor om uw toegang tot, gebruik van en/of deelname aan de Services te allen tijde en ongeacht de reden te weigeren, beperken, verbieden en/of af te wijzen.

top

2. Criteria voor lidmaatschap.

Panellidmaatschap staat over het algemeen open voor personen die voldoen aan de vereisten voor lidmaatschap, inclusief maar niet beperkt tot de vereisten met betrekking tot minimumleeftijd en geografische locatie. De vereisten voor Panellidmaatschap kunnen per Panel variëren. Wij staan slechts één lid per uniek e-mailadres toe. SSI kan te allen tijde weigeren om de Services aan iemand aan te bieden, ongeacht de reden of zonder reden.

top

3. Gebruik van de Services.

De Services zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U kunt de Services alleen gebruiken wanneer en indien beschikbaar. SSI behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving de toegang tot de Services of een gedeelte ervan te wijzigen, veranderen of op te heffen en/of te beperken of blokkeren, ongeacht de reden of zonder reden.

SSI biedt Panelleden en niet-Panelleden de mogelijkheid om aan enquêtes deel te nemen. Deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig. Door ermee akkoord te gaan om Panellid te worden, stemt u ermee in om uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan enquêtes. Bovendien kan SSI Panelleden de mogelijkheid bieden om met andere Panelleden en/of SSI te communiceren. U kunt uw Panellidmaatschap te allen tijde opzeggen, zie onderstaand Artikel 10, "Beleid inzake afmelding".

top

4. Panelregistratie; wachtwoorden.

U kunt als bezoeker toegang verkrijgen tot de Website(s) zonder zich te registreren voor lidmaatschap van het Panel dat verbonden is met de Website(s), en zonder persoonlijke informatie te geven of te openbaren.

Om zich als Panellid te registreren, moet u zich registreren bij of voor het Panel en bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. Panelleden en niet-Panelleden zijn verplicht om alle informatie waarheidsgetrouw te verstrekken. SSI behoudt zich het recht voor om uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services te beperken of te verbieden als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is of waarvan SSI een redelijk vermoeden heeft dat de informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is.

SSI zal ofwel: (i) een gebruikersnaam en wachtwoord aan een Panellid verstrekken of (ii) toestaan dat een Panellid zijn/haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord creëert. Panelleden zijn geheel verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gebruikersnamen en wachtwoorden en zullen geheel verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het gebruik van hun ledenaccount, met of zonder toestemming. SSI raadt het gebruik van een burgerservicenummer, financieel rekeningnummer of enig ander identificatie- of rekeningnummer als gebruikersnaam of wachtwoord ten sterkste af.

Panellidmaatschap is specifiek voor personen die zich inschrijven om lid te worden van het Panel.

U erkent dat u toegang verkrijgt tot, gebruikmaakt van en/of deelneemt aan de Services als onafhankelijke contractant en dat er geen relatie in de vorm van agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer wordt geïmpliceerd of aangegaan als gevolg van deze overeenkomst.

top

5. Ongeoorloofd gebruik.

U stemt ermee in om niet over te gaan tot: (i) het gebruiken van spiders, robots of andere geautomatiseerde datamining-technieken om beschikbare gegevens of inhoud in verband met de Services vast te leggen, te downloaden, op te slaan of op enige andere wijze te reproduceren of distribueren, of om de resultaten van een enquête, prijstrekking of prijsvraag te manipuleren; (ii) het uitvoeren van enige handeling om een Website(s) of het gebruik van een Website door een individu te belemmeren, inclusief maar niet beperkt tot het overladen van een Website door middel van “overspoelen”, “mailbombing” of “crashing”; (iii) het verzenden of overdragen van virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve code, bestand of informatie, inclusief maar niet beperkt tot spyware; (iv) het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van de Services; (v) het verzenden van ongevraagde e-mails, inclusief maar niet beperkt tot promoties en/of reclame voor producten of diensten; (vi) het openen, gebruiken of onderhouden van meer dan één (1) accountlidmaatschap bij een Panel; (vii) het vervalsen of maskeren van uw ware identiteit; (viii) het opnemen van een gedeelte(s) van een Website in een andere website of het wijzigen van het uiterlijk van een Website; (ix) het verbinden van een andere website aan een pagina van, op of in een Website of de Services, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSI; (x) het plaatsen of overbrengen van bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk, aanstootgevend of opruiend materiaal of inhoud of materiaal of inhoud die anderszins de Toepasselijke Wetgeving (zoals hierin gedefinieerd) zou kunnen schenden; (xi) het deelnemen aan frauduleuze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het versneld invullen van enquêtes, het meerdere keren invullen van dezelfde enquête, het maskeren of vervalsen van uw identiteit, het verstrekken van valse informatie tijdens het registratieproces, het indienen van valse of onware enquêtegegevens, het op frauduleuze wijze verzilveren of pogen te verzilveren van beloningen, prijzen, en/of stimulansen en het knoeien met enquêtes; (xii) het toepassen van reverse engineering op aspecten van de Services of het doen of uitvoeren van enige handeling die de broncode kan onthullen of openbaren, of het omzeilen van maatregelen of controles gebruikt om de toegang tot een website, inhoud of code te verbieden of beperken behalve waar uitdrukkelijk door de Toepasselijke Wetgeving is toegestaan; (xiii) het deelnemen aan criminele of illegale handeling(en); (xiv) het gebruik van Beperkte Inhoud (zoals hierin gedefinieerd) die een schending van deze Voorwaarden inhouden; of (xv) het aanmoedigen en/of adviseren van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer van SSI om een handeling/handelingen te verrichten die krachtens deze Voorwaarden verboden is/zijn.

U erkent en stemt ermee in dat SSI volledig zal meewerken aan alle wettelijke verzoeken tot bekendmaking (bijv. verzoeken van de rechtbank of dagvaardingen).

top

6. Beperkte Inhoud.

In verband met uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services heeft u de mogelijkheid tot het inzien en beoordelen van vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, materialen, producten en inhoud ("Beperkte Inhoud") die het eigendom zijn van SSI en/of SSI’s klanten, partners en/of licentiegevers. Beperkte Inhoud is en zal het enige en exclusieve eigendom blijven van de eigenaar van de Beperkte Inhoud. In geen enkel geval zult u het recht, de titel en/of enig belang verkrijgen in of met betrekking tot de Beperkte Inhoud. U stemt in met de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de Beperkte Inhoud en u stemt ermee in om de Beperkte Inhoud niet te wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw uit te geven, tentoon te stellen, uit te zenden, te verspreiden, terug te volgen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of de Beperkte Inhoud anderszins te gebruiken, veranderen of over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSI. U erkent en stemt ermee in dat Beperkte Inhoud onderworpen kan zijn aan en beschermd kan worden door intellectuele eigendomsrechten, regelgeving en codes. U erkent en stemt er verder mee in dat als u inbreuk maakt op of anderszins de beperkingen en geboden schendt die zijn opgenomen in dit Artikel, SSI zich het recht voorbehoudt om, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die SSI ter beschikking staan, uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services te beëindigen, verbieden of beperken.

top

7. Gebruikersinhoud.

U bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle inhoud, materiaal, informatie en opmerkingen die u gebruikt, uploadt, plaatst of indient in het kader van de Services ("Gebruikersinhoud"). U bent als enige verantwoordelijk voor alle goedkeuringen, toestemmingen en/of vergunningen van derden die nodig zijn voor de Gebruikersinhoud. Als u Gebruikersinhoud indient, kan de Gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en kan het gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot klanten van SSI, klanten van de klanten van SSI en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud dient alleen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon die de Gebruikersinhoud indient te zijn, en mag geen inhoud bevatten die auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten. U zult voor Gebruikersinhoud geen vergoedingen ontvangen. Als u informatie wilt over de identiteit van de opdrachtgever van een enquête waarin u foto's of video's indient, neem dan contact op met SSI zoals uiteengezet in het privacybeleid van SSI. Om de specifieke enquête te kunnen identificeren, moet u SSI voorzien van uw e-mailadres en informatie over de specifieke enquête (bijv. enquêtenummer, enquête-onderwerp of -kwestie, datum waarop u de enquête hebt ingevuld, enz.).

Door Gebruikersinhoud te gebruiken, uploaden, plaatsen of in te dienen in het kader van de Services, geeft u hierbij SSI een eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt, overdraagbaar, in sublicentie te geven, wereldwijd, royalty-vrij recht en vergunning om uw Gebruikersinhoud te bewerken, kopiëren, uit te zenden, te publiceren, tentoon te stellen, er afgeleide werken van te maken, te reproduceren, wijzigen, te distribueren en anderszins te gebruiken, wijzigen of distribueren, zonder enige vorm van compensatie of kennisgeving.

U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. SSI kan en zal niet alle Gebruikersinhoud bekijken en SSI is niet verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. SSI behoudt zich het recht voor Gebruikersinhoud te verwijderen, verplaatsen of bewerken dat naar eigen goeddunken van SSI: (i) in strijd is met deze Voorwaarden, (ii) in strijd is met copyright- of handelsmerkwetten of (iii) bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is.

top

8. Beloningsprogramma.

1. In het kader van het gebruik van de Services heeft u de mogelijkheid om beloningen, stimulansen en deelnames aan prijstrekkingen of sweepstakes te accumuleren. Informatie, officiële regels en algemene voorwaarden voor beloningen, aanmoedigingen en prijstrekkingen of sweepstakes kunnen beschikbaar zijn in deze Voorwaarden, op de Website voor een Panel, aan het begin of het einde van een enquête, in enquête-uitnodigingen, op de website(s) voor het verzilveren van beloningen, stimulansen en prijzen en/of kunnen beschreven worden in nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie die door SSI verspreid of gepubliceerd worden.

2. Alle punten die gepost zijn op de account van een Panellid, vervallen een (1) jaar na het posten, tenzij de punten vroeger zijn opgegeven of geannuleerd vanwege inactiviteit van een lid of account, of indien anders bepaald in deze Voorwaarden. Panellid-accounts zijn geen werkelijke bank- of financiële accounts en groeien niet aan of accumuleren geen belangen.

3. Punten gepost in verband met de Services vormen geen eigendom van het Panellid, kunnen niet worden overgemaakt tijdens of na het leven van het Panellid, van rechtswege of anderszins, en hebben geen waarde totdat ze zijn ingediend door het Panellid voor verzilvering in verband met deze Voorwaarden.

4. Indien punten of stimulansen ten onrechte op de account van een Panellid geplaatst zijn, kan SSI ze verwijderen van de account van het Panellid.

5. Er zullen punten worden afgetrokken van de account van het Panellid, op het moment dat het verzilveringsverzoek is gedaan.

6. Alle verzilveringen zijn definitief en beloningen kunnen niet worden geretourneerd voor krediet, tenzij indien anderszins voorzien in deze Voorwaarden of indien anderszins schriftelijk overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van SSI.

7. Om af te lossen onder het beloningsprogramma van SSI, moet voldaan worden aan de minimum drempel van 1000 punten. Als u niet voldoet aan de voormelde drempel, heeft u geen verzilveringsmogelijkheid onder het beloningsprogramma van SSI.

8. SSI kan te allen tijde en zonder kennisgeving algemene voorwaarden aanpassen, wijzigen, verwijderen of nieuwe voorwaarden toevoegen voor haar beloningsprogramma of de Services. Voor SSI omvat dit, zonder beperking, het aanpassen, wijzigen, toevoegen of verwijderen van puntwaarden, verzilveringsniveaus, conversieratio's, statusvoorwaarden, voorwaarden voor lidmaatschap en voorwaarden voor het verdienen van stimulansen of beloningen, op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving. Bovendien kan SSI op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving een aanmoediging of beloning in verband met het beloningsprogramma van SSI beëindigen of niet langer aanbieden.

9. U mag uw punten niet combineren met punten die toebehoren aan een ander lid, inclusief maar niet beperkt tot, een familielid of vriend.

10. SSI geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over een product of dienst, die werd ontvangen in verband met het beloningsprogramma van SSI, inclusief maar niet beperkt tot iedere garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. SSI is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet leveren van een product of dienst waarvoor punten, stimulansen of beloningen worden ingewisseld. Bovendien is SSI niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor kosten, schade, ongeval, vertraging, letsel, verlies, uitgave of ongemak dat/die kan ontstaan in verband met het gebruik van, of gebrek aan, een product of dienst waarvoor punten, stimulansen of beloningen worden ingewisseld. SSI zal geen verloren, gestolen, misplaatste of beschadigde stimulansen of beloningen vervangen.

11. U ERKENT HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE PUNTEN, STIMULANSEN OF BELONINGEN DIE U VERDIENDE VIA DE DIENSTEN, ONDERWORPEN KUNNEN ZIJN AAN BELASTINGEN, EN DAT DIT UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID IS VAN HET PANELLID. SSI kan u en/of de gepaste overheidsinstantie of belastingautoriteit de informatie bezorgen in verband met betalingen of stimulansen die u verdient in verband met uw gebruik van de diensten van SSI. U gaat ermee akkoord dat u SSI alle informatie zal bezorgen die noodzakelijk is opdat SSI kan voldoen aan haar rapportage- of inhoudingsverplichtingen. SSI kan om het even welke belastingen inhouden van een aanmoediging of beloning, zoals wettelijk van toepassing.

12. Bovenop de andere beloningen kan SSI panelleden de kans bieden om toegang te krijgen tot de viermaandelijkse prijstrekking van SSI. Indien event-toegangen worden aangeboden, bekijk dan de Officiële Voorschriften voor Prijstrekkingen onder onze Algemene Voorwaarden. Mogelijk is de prijstrekking niet voor alle panels of in alle landen beschikbaar als een stimulans.

13. SSI gebruikt redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat punten naar behoren worden gecrediteerd en gedebiteerd; maar panellijsten moeten controleren of hun account de geplaatste punten, stimulansen of beloningen weergeeft en alle gepaste verzilveringstransacties weerspiegelt. Als u gelooft dat uw account niet correct werd gecrediteerd of gedebiteerd of onjuiste verzilveringstransacties weerspiegelt, stuur dan een e-mail naar helpdesk@choozz.be. In iedere naar SSI verstuurde e-mail moet de naam, het e-mailadres en de specifieke informatie over het onderwerp worden vermeld. SSI zal redelijke inspanningen gebruiken om de zaak te onderzoeken en om het panellid zo spoedig mogelijk te antwoorden. De beslissing van SSI is definitief en bindend.

14. De leveranciers of providers van de producten of diensten die worden aangeboden in verband met het beloningsprogramma van SSI, en/of de operatoren van de website(s)/webpagina('s) waarop de verzilveringstransacties plaatsvinden, hebben eventueel hun eigen algemene voorwaarden; gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te bekijken.

15. Mogelijk moet persoonlijke informatie worden verzameld, verwerkt en/of vrijgegeven in verband met het beloningsprogramma van SSI en/of een verzoek om een beloning of stimulans te verzilveren. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, gaat u akkoord met de verzameling, verwerking en/of vrijgave van uw persoonlijke informatie voor dergelijke doeleinden en alle deze persoonlijke informatie is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in het privacybeleid van SSI.

16. Als een panellid ervoor kiest om punten te schenken aan een van de door SSI goedgekeurde liefdadigheden, zal SSI de betreffende punten aan de gekozen liefdadigheid schenken. De schenking wordt niet uitgevoerd door of namens SSI en SSI doet geen schenking en zal dit niet doen. Hou er rekening mee dat de schenkingsoptie niet mogelijk is op ieder panel dat eigendom is van en/of verwerkt wordt door of namens SSI. Controleer hiervoor de verzilveringsopties die beschikbaar zijn voor het panel waar u deel van uitmaakt.

top

9. Profielupdates.

Panelleden stemmen ermee in om SSI onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen van de informatie opgenomen in hun ledenprofiel. Panelleden stemmen ermee in om hun ledenprofiel minstens elke zes (6) maanden te controleren en updaten, indien noodzakelijk. Een Panellid kan de informatie die in zijn/haar ledenprofiel is opgenomen, updaten, corrigeren en/of verwijderen door: (i) toegang te verkrijgen tot zijn/haar lidmaatschapsaccount van een Panel; of (ii) een e-mail te versturen aan het juiste servicesteam voor Panelleden voor het juiste Panel.

top

10. Beleid inzake afmelding.

Panelleden kunnen zich te allen tijde afmelden voor de Services (inclusief maar niet beperkt tot het ontvangen van nieuwsbrieven of mededelingen) door: (i) de afmeldprocedures op te volgen zoals die beschreven staan op de toepasselijke Website(s) of zijn opgenomen in een e-mail van SSI; of (ii) door een e-mail te versturen aan het juiste servicesteam voor Panelleden. SSI zal redelijke inspanningen verrichten om elk e-mailverzoek te lezen en er binnen een redelijke termijn na ontvangst op te reageren. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de contactgegevens van een Panellid worden verwijderd van eventuele verdere communicatie- of contactlijsten. Het kan een paar dagen duren voordat de contactinformatie volledige verwijderd is van SSI’s communicatie- of contactlijsten voor het toepasselijke Panel. Gedurende die periode kan het lid mededelingen ontvangen die voorafgaande aan de beëindiging waren gecreëerd of samengesteld. Zie SSI’s Privacybeleid voor informatie over de wijze waarop SSI met informatie en gegevens omgaat na een uitschrijvings-, beëindigings- of afmeldingsverzoek (“SSI’s Privacybeleid”).

top

11. Links.

In verband met uw gebruik van de Services hebt u de mogelijkheid om vrijwillig verbindingen of koppelingen te maken met websites die door derden worden onderhouden en/of beheerd ("Websites van Derden"). SSI onderschrijft geen Websites van Derden noch enige producten, diensten en/of kansen die via of in het kader van deze Websites van Derden geadverteerd, aangeboden en/of verkocht worden ("Informatie van Derden"). SSI geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de Websites en/of Informatie van Derden. Lees zorgvuldig alle beleidslijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Websites en Informatie van Derden.

top

12. Communicatie met SSI.

Alle communicatie (met uitzondering van persoonlijke informatie) en Gebruikersinhoud die door u is ingediend of overgedragen aan SSI, via elektronische mail of op enige andere wijze, zal als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden informatie worden beschouwd, tenzij specifiek door u aangegeven, voorafgaande aan of tegelijk met het indienen of overdragen van dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud door SSI om juridische redenen gebruikt kunnen worden.

top

13. Privacy.

SSI neemt uw privacy zeer ernstig. Raadpleeg SSI’s Privacybeleid voor meer informatie over de privacypraktijken van SSI .

top

14. Disclaimer.

DE SERVICES, INCLUSIEF ALLE INFORMATIE, ENQUÊTES, INHOUD, MATERIAAL, COMMENTAAR EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SERVICES BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN, WORDEN “ZOALS HET IS” GELEVERD. SSI GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK IN VERBAND MET INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL, COMMENTAAR, ENQUÊTES, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN OP OF VIA DE SERVICES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEBRUIKERSINHOUD. BOVENDIEN WIJST SSI HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS GEÏMPLICEERD EN VAN ELKE AARD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. SSI GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE MIDDELEN, TECHNOLOGIEËN EN FUNCTIES DIE ZIJN OPGENOMEN IN DE INHOUD, HET MATERIAAL, HET COMMENTAAR, DE INFORMATIE EN/OF DE SERVICES, ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE SYSTEMEN OF DE SERVER(S) DIE DE SERVICES ONDERSTEUNEN EN DE SERVICES BESCHIKBAAR STELLEN, GECORRIGEERD WORDEN OF DAT DE SERVICES EN/OF DE SYSTEMEN EN/OF DE SERVER(S) DIE DE SERVICES ONDERSTEUNEN, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN. SSI BIEDT GEEN TOEGANG TOT OF VERBINDING MET INTERNET EN IS NIET EN ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE HANDELINGEN OF OMISSIES VAN DERDEN DIE DE TOEGANG TOT OF DE VERBINDING MET OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICES BELEMMEREN, BEPERKEN OF VERHINDEREN.

top

15. Wijzigingen.

SSI behoudt zich hierbij het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. SSI raadt u aan om deze Voorwaarden regelmatig door te lezen. SSI zal uw toestemming vragen voorafgaand aan wijzigingen die van dergelijke aard zijn dat toestemming nodig of vereist is. Voor wijzigingen waar geen toestemming voor nodig is, zal uw voortdurende gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services beschouwd worden als een acceptatie van de veranderingen van deze Voorwaarden.

top

16. Schadeloosstelling.

U stemt in met het schadeloos houden, verdedigen en vrijwaren van SSI en het moederbedrijf, de dochterbedrijven en de gelieerde bedrijven en zijn en hun respectievelijke leden, managers, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers van en tegen claims, verplichtingen, verlies, veroordelingen, beloningen, boetes en kosten en/of onkosten van welke aard ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatskosten en proceskosten direct of indirect voortvloeiend uit of veroorzaakt door: (i) uw overtreding of schending van deze Voorwaarden; en/of (ii) uw gebruik van, deelname aan en/of toegang tot de Services.

top

17.Beperking van aansprakelijkheid.

BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT SSI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF ANDERSZINS VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BIJKOMENDE EN/OF STRAFBARE SCHADE OM WELKE REDEN OF OORZAAK OOK, ONGEACHT OF SSI OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE KAN BESTAAN.

ELKE CLAIM OF ELK GESCHIL VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICES EN/OF DEZE VOORWAARDEN MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT EEN DERGELIJKE CLAIM OF EEN DERGELIJK GESCHIL ZICH HEEFT VOORGEDAAN.

top

18. Naleving van de Toepasselijke Wetgeving.

U erkent en stemt ermee in dat u alle toepasselijke internationale, nationale, federale, staats- en/of plaatselijke wetten, codes, regelgeving, regels en/of vereisten (“Toepasselijke Wetgeving”) zal naleven met betrekking tot uw gebruik van, deelname aan en/of toegang tot de Services.

top

19. Opschorting; beëindiging; deactivering van accounts voor Panellidmaatschap.

Beide partijen kunnen uw lidmaatschap van een Panel op ieder moment beëindigen, met of zonder oorzaak, ongeacht de reden of zonder reden en zonder enige aansprakelijkheid voor de beëindiging.

Naast alle andere beschikbare oplossingen kan SSI, zonder kennisgeving, uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services opschorten en/of beëindigen in het geval u deze Voorwaarden schendt of overtreedt. Als SSI uw lidmaatschap beëindigt vanwege uw overtreding of schending van deze Voorwaarden: (i) verliest u alle rechten, aanspraken en belangen op en/of in alle niet-verzilverde beloningen, stimulansen en/of prijzen vanaf het moment van beëindiging; (ii) wordt uw lidmaatschap per direct geannuleerd; (iii) zal uw toegang tot, deelname aan en gebruik van de Services per direct ophouden (inclusief, maar niet beperkt tot de deelname aan enquêteprojecten).

Bovendien behoudt SSI zich het recht voor om uw account voor Panellidmaatschap te deactiveren: (a) als uw ledenaccount niet Actief blijft (zoals hierin gedefinieerd); (b) als SSI een hard bounce of fout bij bezorging ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door SSI naar uw e-mailaccount wordt gestuurd; of (c) als SSI drie (3) keer een “mailbox vol”-melding ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door SSI naar uw e-mailaccount is verstuurd. Voor het doel van deze Voorwaarden betekent "Actief" dat u: (i) minimaal eens per zes (6) maanden deelneemt aan een enquête; of (ii) minstens eens in de zes (6) maanden uw profiel- of ledeninformatie bijwerkt.

In het geval van deactivering, beëindiging door u of beëindiging door SSI (anders dan uw schending of overtreding van deze Voorwaarden) zal SSI de geposte niet-verzilverde beloningen, stimulansen en/of prijzen registreren en zal ze u de mogelijkheid bieden om deze beloningen, stimulansen en/of prijzen te verzilveren voor een periode van dertig (30) dagen na deactivering of beëindiging van uw account.

top

20. SSI-medewerker.

A. Beperking Medewerkers van SSI en hun Directe Familieleden (zoals hierin gedefinieerd) komen niet in aanmerking voor het ontvangen van betalingen, prijzen of stimulansen voor het gebruik van, deelname aan of toegang tot de Services. Voor de toepassing van dit Artikel 20 omvat de term "Directe Familieleden" zowel ouders, echtgenoten, kinderen evenals belangrijke anderen (d.w.z. vriendinnetjes/vriendjes, samenwonende partners en echtelijke equivalenten).

B.Procedures. Medewerkers van SSI mogen alleen gebruikmaken van, toegang verkrijgen tot of deelnemen aan de Services nadat zij schriftelijke toestemming hebben verkregen van hun respectievelijke manager en alleen met als enige doel het verbeteren van SSI’s producten en/of diensten. Medewerkers van SSI moeten altijd eerlijk zijn en correcte informatie verstrekken met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot of de deelname aan de Services. Indien er gewijzigde, valse of onware informatie of gegevens moeten worden gebruikt, moet voorafgaande toestemming en goedkeuring worden ontvangen van SSI’s Chief Executive Officer.

C.Ongepast gedrag.Tenzij toegestaan krachtens deze Voorwaarden of anderszins schriftelijk goedgekeurd door de Chief Executive Officer van SSI, is de schending van de bepalingen van dit Artikel 20 door een medewerker van SSI en/of zijn/haar Directe Familieleden een schending van SSI’s gedragsnormen en een dergelijke schending kan ertoe leiden dat de medewerker onderworpen wordt aan disciplinaire maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot beëindiging van het dienstverband.

top

21. Kennisgevingen.

A.Kennisgeving van U aan SSI. Tenzij anders dan hierin vermeld, of zoals vereist krachtens de Toepasselijke Wetgeving, moeten alle kennisgevingen die aan SSI gezonden of geleverd worden: (i) correct geadresseerd zijn aan het toepasselijke bedrijfsadres, en zullen voldoende geleverd zijn bij levering: (a) door Federal Express, Express Mail of andere nationaal of internationaal erkende overnight-koeriersdienst (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn één (1) werkdag na de verzending); of (b) per aangetekende post, met ontvangstbevestiging, port betaald (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn zes (6) dagen na de verzending per post); of (ii) per e-mail verstuurd aan het juiste servicesteam aan leden van het juiste Panel.

B.Kennisgeving van SSI aan U. Tenzij anders door de Toepasselijke Wetgeving vereist, stemt u ermee in dat SSI u kennisgevingen kan leveren: (i) via het e-mailadres dat u aan SSI verstrekt hebt (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn één (1) dag na de datum waarop de e-mail werd gestuurd, vooropgesteld dat SSI geen foutmelding ontvangen heeft waarin staat dat de levering van de e-mail is vertraagd, dat het e-mailadres ongeldig is of dat de e-mail anderszins niet geleverd kon worden); (ii) per aangetekende post, met ontvangstbevestiging, port betaald geadresseerd aan het adres dat u aan SSI verstrekt hebt (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn zes (6) dagen na de verzending per post); of (iii) door het plaatsen van de kennisgevingen op de toepasselijke Website(s). U stemt ermee in dat u de toepasselijke Website(s) regelmatig controleert op kennisgevingen en dat u uw persoonlijke informatie actueel houdt.

C.Juridische mededeling. Alle vragen met betrekking tot deze Voorwaarden en alle juridische kennisgevingen moeten krachtens Artikel 21.A. van deze Voorwaarden verzonden worden aan:

Survey Sampling International, LLC
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484.
Attn: Legal Department

of via e-mail aan: privacy@surveysampling.com

top

22. Deelbaarheid.

Indien een voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar gehouden of verklaard zal worden, ongeacht de reden, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling als nietig geacht worden en zal het de toepassing en/of interpretatie van deze Voorwaarden onverlet laten. De overige voorwaarden of bepalingen van deze Voorwaarden zullen volledig van kracht blijven, alsof de ongeldige of onuitvoerbare voorwaarde of bepaling geen onderdeel van deze Voorwaarden uitmaakte.

top

23. Geldende wetten; jurisdictie en rechtsgebied.

Deze Voorwaarden en uw toegang tot, gebruik van of deelname aan de Services vallen onder en zullen afgehandeld worden overeenkomstig de wetten van de staat Connecticut, VS, zonder inachtneming van een deel van een keuze voor wetsprincipes (van Connecticut of een andere jurisdictie) die zouden kunnen leiden tot toepassing van de wet van een andere jurisdictie. Alle claims of geschillen in verband met deze Voorwaarden en/of uw toegang tot, gebruik van of deelname aan de Services zullen onderhevig zijn aan de exclusieve jurisdictie van de staat of de Federale rechtbanken gelegen in Fairfield County, Connecticut, VS.

top

24. Diverse Voorwaarden.

De titels in deze Voorwaarden zijn alleen ter referentie en hebben geen gevolgen voor de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden. Als SSI niets doet tegen een eventuele schending van de Voorwaarden door u, betekent dat niet dat u zult worden gevrijwaard of ontheven van een dergelijke schending en het zal SSI niet vrijwaren, ontheffen of hinderen om een volgende schending van deze Voorwaarden aan te vechten. Deze Voorwaarden, alle regels, voorwaarden of beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen of die hierin zijn opgenomen, en eventuele Panelspecifieke vereisten vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en SSI met betrekking tot het onderwerp ervan.


Laatst bijgewerkt: 29 februari 2016.

top